Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Psikoterapi

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Travma Odaklı-Bilişsel Davranış Terapi (TO-BDT) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için sıkça kullanılan ön tedavi yöntemlerinden biri olmasına karşın, hastaların yarısına yakını tedaviye yanıt vermemektedir. Bazı hastalarda tedaviye cevabın neden ortaya çıkmadığını anlamak için Travma Odaklı-Bilişsel Davranış Terapinin nörobiyolojik…

DAHA FAZLA

Kronik Stres Beyni Nasıl Değiştirir ve Çözüm Olarak Ne Yapabiliriz?

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Biraz stres günlük yaşamımızın normal bir parçasıdır, hatta bu durum iyi bile olabilir. Stresli olayların üstesinden gelmek bizi duygusal açıdan daha dayanıklı hale getirebilir. Ancak stres şiddetli veya kronik olduğunda – örneğin bir evliliğin bozulması, ailede ölüm veya zorbalık nedeniyle – derhal ele alınması gerekir. Çünkü tekrarlanan stres, beynimiz üzerinde büyük bir etkiye sebep olabilir ve insanlarda bir dizi fiziksel ve psikolojik sorun yaratabilir. Tekrarlanan stres, kronik inflamasyon, diyabet ve kalp…

DAHA FAZLA

Şizofreni ve Yüz İfadelerini Tanıma

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Yüz ifadelerimiz sözsüz bilginin en etkili sosyal ve duygusal ipuçlarını verir. Yapılan bazı çalışmalar, şizofreni hastalarının, yüz ifadelerini tanıma yeteneğinde bir bozukluğa sahip olduğunu göstermektedir. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ve EEG çalışmalarının çeşitli meta analizleri, şizofreni hastalarında yüz ifadelerini…

DAHA FAZLA

25

Oca, 2022

Gerilim Tipi Baş Ağrısında Depresyon ve Kaygı Bozukluğu

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğuna göre, toplumda 118 farklı tip baş ağrısı görülmektedir. Bunlar arasında gerilim tipi baş ağrısı toplumda en sık rastlanan baş ağrısı çeşididir. Hafif semptomlarından dolayı fazla önemsenmez ancak şiddetli olanları günlük yaşamı aksatabilmektedir. Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Gerilim tipi baş ağrısı, başın çevresini bir bant gibi saran, alın-şakak bölgelerinde ağırlık ve omuzlarda gerginlik oluşturan bir ağrı türüdür. Ağrı, migrendeki gibi arkadan öne doğru olabilir ancak başın…

DAHA FAZLA

22

Oca, 2022

Derin TMS, Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptomlarını İyileştirir mi?

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Araştırmalar, Derin TMS tedavisinin beyindeki belirli bir bölgeye odaklanılarak çalışılmasının Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisinde işe yaradığını gösteriyor. Geleneksel tedaviye cevap vermeyen kişilerin tedavisinde yeni bir boyut işlevin gören Derin TMS hastaların büyük azınlığını tedavi etmenin de yolunu açıyor. Obsesif…

DAHA FAZLA

22

Oca, 2022

Alzheimer Hastalığını Öngörmek

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Son yıllarda bilim insanlarının Alzheimer hastalığı üzerinde yaptığı klinik çalışmalar arasında, hastaların, ciddi klinik belirtiler göstermeden önce (hafıza kaybı vb.) hastalığı öngörebilecek belirtileri bulmak önemli bir yer edindi. Yaşlıların normal seyirdeki davranışlarında değişiklikler olarak tanımlanan Hafif Davranışsal Bozukluk (Mild Behavioral Impairment), hastalığın öngörücü belirtilerden biri olarak literatürde yer alsa da Alzheimer üzerindeki rolü henüz doğrulanamadı.  McGill Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada (Lusier vd.) yaşlılarda görülen Hafif Davranışsal Bozukluğun, erken dönem demansın önemli bir habercisi…

DAHA FAZLA

20

Oca, 2022

Kendi Kendine Teşhis Sorunu

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Sıkıntısını çekmekte olduğumuz herhangi bir durumun çözümünü kısa yollardan elde etmeye çalışmak sebeplerin neler olabileceğini göz ardı ederek ya da sağlıksız temellendirmeler yaparak yanlış sonuçlara varmamıza neden olabilir. “Kendi kendine teşhis” (self-diagnose) çoğunlukla bir yanlışlıktan daha fazlasıdır çünkü bu…

DAHA FAZLA

17

Oca, 2022

Tedaviye Dirençli OKB’de Derin TMS Tedavisinin Uzun Vadeli Sonuçları

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

OKB tedavisinde farmakoterapi ve bilişsel davranışçı terapi birçok hastada etkin olsa da kalıcılığı tartışmalı olup sürekli kullanımı gerektirebilmektedir. Obsesif Kompülsif Bozukluk tedavisinde derin transkranyel manyetik uyarım (dTMS) uygulaması 2018’de FDA tarafından kullanım onayına sunulmuş, yan etkisi az ve yeni bir tedavi yöntemidir. Daha önceki kontrol gruplu klinik çalışmaya göre dTMS tedavisi almış OKB hastalarının %38’inde dört haftaya kadar korunabilen iyileşme görülmüştür. Derin TMS tedavisini uygulayan çeşitli merkezlerden alınan verilere göre…

DAHA FAZLA

15

Oca, 2022

Anksiyete Bozukluğunda Aile ile Benzerliğin Genetik ve Çevresel Faktörleri

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Anksiyete bozukluklarının (kaygı bozukluğu) baskın bir özelliği ailesel kümelenmedir. Bununla birlikte, nesiller arası kaygı benzerliğinin altında yatan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır. Kaygıda ailesel benzerliğin genetik ve çevresel kaynaklarını çözerek, anksiyete bozukluklarının aile içi geçişini önlemeye yardımcı olabiliriz. Bu nedenle, aile üyeleri…

DAHA FAZLA

12

Oca, 2022

OKB’de (Obsesif Kompulsif Bozukluğu) Yönetici İşlevler ve İçgörü

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan hastaların yaklaşık %25 ila 30’u tedaviye yanıt vermez. Bilişsel-davranışçı psikoterapi vakaların %20’sinde, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) %40’ında etkisiz kalmaktadır. Bu hastalar uzun hastalık süresine ve kötü prognoza sahiptir. Bu düşük başarı oranlarını üç faktör açıklayabilir: komorbidite, semptomların yoğunluğu ve içgörü. Bu terapötik direnci anlamak için yapılan araştırmaların ardından potansiyel bir açıklama olarak içgörü bulunmuştur. OKB hastalarının yaklaşık %15-36’sında içgörü zayıftır. Bu durum içgörüyü OKB’de gelecekteki araştırmalar için en umut verici konulardan biri…

DAHA FAZLA