Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin kendisini rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize bir durumdur. Obsesif kompulsif…

DAHA FAZLA

Sosyal Fobi Nasıl Tedavi Edilir?

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisi, durumun bireyin günlük yaşamda işlev görme yeteneğini ne kadar etkilediğine bağlıdır. Sosyal anksiyete bozukluğu için en yaygın iki tedavi türü psikoterapi yani psikolojik danışma veya konuşma terapisi veya ilaç tedavisidir. Bazı vakalarda iki tedavi türü eş zamanlı olarak kullanılır. Psikoterapi, çoğu sosyal anksiyete bozukluğu vakasında görülen semptomlarda iyileşmeye yol açar. Terapi sürecinde birey kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri nasıl tanıyacağını ve değiştireceğini öğrenir. Sosyal durumlarda güven kazanmasına yardımcı olacak beceriler geliştirir. Bilişsel davranışçı…

DAHA FAZLA

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Konuşma gecikmesi olan çocukların, okul çağına geldiklerinde disleksi tanısı alma ihtimallerinin olduğunu biliyor musunuz? Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Beyin…

DAHA FAZLA

Kadınlarda Doğum Sonrası Depresyon

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Gebelik dönemi, kadın yaşamında fizyoloji, ruhsal ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu değişimlere uyumu gerektiren önemli bir süreçtir. Doğum öncesinde ve sonrasında meydana gelen değişiklikler, gebenin çeşitli problemler yaşamasına ve sağlığının bozulmasına neden olabilir. Depresyon, hafif ya da ağır düzeyde, hamilelikte en sık görülen ruhsal bozukluktur. Psikiyatrik hastalanma ve depresyon oranlarının, özgül olarak hemen doğumu izleyen dönemde arttığına ilişin yaygın kanı, son 20 yılda yapılan çalışmalarla giderek pekişmiştir. Komplikasyonsuz doğumları…

DAHA FAZLA

Öfke Kontrolü

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0

Öfke, bireyin kendisini engelleyen herhangi bir durum,olay veya kişiyle karşılaştığında ortaya çıkan doğal bir duygudur.Biyolojik olarak öfke insan sinir sisteminin, içsel ve dışsal istekler,davranışlar ve baskılar karşısında verdiği bir stres tepkisidir. Öfkeyle ilgili bilinmesi gereken nokta, öfkenin uygun ifade…

DAHA FAZLA