Alzheimer Hastalığını Öngörmek

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0 | Ocak 22nd, 2022

Son yıllarda bilim insanlarının Alzheimer hastalığı üzerinde yaptığı klinik çalışmalar arasında, hastaların, ciddi klinik belirtiler göstermeden önce (hafıza kaybı vb.) hastalığı öngörebilecek belirtileri bulmak önemli bir yer edindi.

Yaşlıların normal seyirdeki davranışlarında değişiklikler olarak tanımlanan Hafif Davranışsal Bozukluk (Mild Behavioral Impairment), hastalığın öngörücü belirtilerden biri olarak literatürde yer alsa da Alzheimer üzerindeki rolü henüz doğrulanamadı.  McGill Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada (Lusier vd.) yaşlılarda görülen Hafif Davranışsal Bozukluğun, erken dönem demansın önemli bir habercisi olacağı saptandı.

Araştırmada, bilişsel bozukluğu olmayan yüze yakın yaşlı bireyin çeşitli beyin görüntüleme teknikleri (MRI VE PET) kullanılarak Alzheimer hastalığında önemli bir protein olan amiloit plak yatakları (amyloid plaque deposits) ölçüldü. Katılımcılarda hafif davranışsal bozukluk derecesini ölçmede nörolojik hastalıklarla bağlantılı olabilecek zihinsel bozukluk belirtilerini içeren ve demans göstermeyen bireylerde kullanılabilen bir ölçek(MBI-C) kullanıldı.

Ölçümlerin sonucunda,  Alzheimer hastalığında önemli rol oynayan amiloit plaklarının miktarıyla katılımcıların hafif davranışsal bozukluğu seviyesi arasında doğrudan bir ilişki bulundu.

McGill Üniversitesinin Alzheimer Araştırma Ünitesi yöneticisi Dr. Serge Gauthier’a göre araştırmanın dikkat çeken tarafı Hafif Davranışsal Bozukluğun, Alzheimer hastalığı riski saptamasında klinisyenlere yardımcı olabilecek erişimi ve kullanımı kolay testlere sahip olması.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar ilerleyen dönemde, katılımcıların ölçümlerini belirli aralıklarla tekrarlayan çalışmalarla Hafif Davranışsal Bozukluğun Alzheimer hastalığını öngörüp öngöremeyeceğini doğrulamak istiyor.

KAYNAK:
– Lussier, F. Z., Pascoal, T. A., Chamoun, M., Therriault, J., Tissot, C., Savard, M., Kang, M. S., Mathotaarachchi, S., Benedet, A. L., Parsons, M., Qureshi, M., Thomas, É. M., Shin, M., Dion, L. A., Massarweh, G., Soucy, J. P., Tsai, I. H., Vitali, P., Ismail, Z., Rosa-Neto, P., … Gauthier, S. Mild behavioral impairment is associated with β-amyloid but not tau or neurodegeneration in cognitively intact elderly individuals. Alzheimer’s & dementia : the journal of the Alzheimer’s Association, 16(1), 192–199. https://doi.org/10.1002/alz.12007