Beden Dili

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0 | Kasım 23rd, 2021

Sözel olmayan ve mesajın anlamına katkıda bulunan insana ait farklılıklar iletişimde beden dili olarak ele alınır. Beden dili aslında insanların ne demek istedikleri konusunda, dünyada konuşulan dillerdeki tüm sözcüklerden daha fazla şey anlatır. Konuşurken beden tarafından gönderilen sinyallerin çoğu biz farkında olmadan dış dünyaya mesaj verir. Beden dili kültürlere göre, kişiler arasındaki anlaşmalara göre değişir.

    Beden dili üzerine; sosyal psikologlar tarafından yapılan çok sayıda araştırma var, ancak kapsamlı ilk çalışma, psikoloji profesörü Albert Mehrabian’ın çalışmaları olarak karşımıza çıkıyor. Mehrabian;  1970-1980 yılları arasında beden dili üzerinde yaptığı çalışmaların bulgularını 1981 yılında yayınladığı “sessiz mesajlar” adlı kitabında paylaşıyor.  Mehrabian’ın çalışmaları gösteriyor ki; insanlar bizim ne söylediğimizle ilgilenmiyorlar. Onlara ne söylediğimizden çok, nasıl söylediğimiz önemli. Bu araştırmanın sonuçları, herhangi bir kişi ile kurulan iletişimde; beden dilinin % 56, ses tonunun %37 ve söylenenlerin % 7 oranında etkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu açıdan bakıldığında iletişimde beden dilini, diğer iletişim ögelerinden ayırmamız mümkün değildir. O halde beden dilini; yaşanan şartlar içinde birbirini izleyen hareketlerle (beden duruşu, el ve kol hareketleri, mimikler ve göz hareketleri) önem  kazanan, ses tonu ile desteklenen ve kelimelerle son şeklini alan karmaşık bir süreç olarak tanımlamak doğru olacaktır.

Beden Hareketleri Ve Anlamları

• Abartılı hareketler, kolları açarak konuşmak: sakladığı bir şey olabilir, karşısındakini ikna etmeye çalıştığını şeye kendisi de çok inanmıyor olabilir.

• Kambur durmak, sıkılmayı, bulunduğu ortamda olmaktan olayı huzursuz olduğunu, utandığını gösteriyor olabilir.

• Biriyle konuşurken saate bakmak; konuşmadan sıkıldığını gösterir ya da gerçekten acelesi vardır.

• Abartılı kafa sallamak, karşısındakine inanmadığını, ya da anlamadığını gösterebilir.

• Göz temasından kaçınmak; saklayacak bir şeyi olduğunu, yalan söylediğini, konuşmak istemediğini, utandığını gösterebilir.

• Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir araya getirmek, çenesini avucunun içine almak, dinlemeye açık olduğunu gösterir.

•Ellerini konuşanın koluna koyma, konuşmayı kesme isteğini gösterebilir • Uzağa bakmak, yayılarak oturmak, kısık gözler, çatık kaşlar; savunmada olduğunu ya da gergin olunduğunu ifade edebilir.

Beden Dili Neden Önemlidir?

• Beden dili kullananlar karşısındaki kişi ile daha iyi empati kurarlar.

• Beden dili sayesinde karşımızdaki kişiye kendimizi daha iyi anlatabiliriz ve onu daha iyi anlayabiliriz.

• Eğer beden dili iyi bir şekilde kullanılırsa; çözümleyici, yapıcı, sağlıklı ve nitelikli bir iletişim gerçekleştirilmiş olur.

• Beden dilini iyi okuyabilmek, ağızdan çıkan sözlerin gerisindekileri de anlamayı içerir, böylelikle karşımızdakinin gerçek duygu ve düşüncelerini sadece sözleri üzerinden değerlendirmemiş ve gerçekçi bir değerlendirme yapma şansımız olur.