KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Yazar: | Etiketler: | Yorumlar: 0 | Kasım 25th, 2021

Ülkemizde ve dünyada her gün onlarca kadın sözlü, fiziksel, ruhsal veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

25 Kasım 1981 yılından beri gayri resmi, 1999 yılından beri resmi olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak anılıyor.

Kadına şiddet, “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı.” olarak tanımlanıyor.

Şiddet Gören Neler Yaşar?

-Aşırı korku-Çekingenlik-Uyku sorunları-Göz temasından kaçınma-Kendini sevmeme
-Ani seslere karşı aşırı tepki-Sık ağlama krizleri-Kabus görme-Titreme-Öfke patlamaları
-Yalnız sokağa çıkamama-Unutkanlık-Kendini suçlama-Karar verme güçlüğü-İntikam isteği
-Çarpıntı,-Umutsuzluk-Kızgınlık-Güvensizlik-Çaresizlik
-Halsizlik-Geleceğe yönelik plan yapamama   

Kadına yönelik şiddet; ‘’kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan ve kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik açıdan zarar görmeleri ya da acı çekmeleri ile sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel her türlü tutum ve davranışa’’ denir. Kadına yönelik şiddet genellikle dört farklı şekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlar; fiziksel şiddet, cinsel şiddet, sözel- psikolojik şiddet ve ekonomik şiddettir.

Sözel- Psikolojik Şiddet; tehdit etmek, ailesiyle, akrabalarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla ya da başkalarıyla görüştürmemek, eve kapatmak, küçük düşürmek, korkutmak, hakaret etmek, surat asmak, çocuklarından uzaklaştırmak, kıskançlık bahanesiyle sürekli kontrol altında tutmak, başka kadınlarla kıyaslamak, kadının nasıl giyineceği, nereye gideceği, kimlerle görüşeceği konusunda baskı yapmak, kadının kendini geliştirmesine engel olmak gibi eylemlerdir.

Fiziksel Şiddet; hırpalamak, tokat atmak, saçını çekmek, yumruklamak, kolunu bükmek, boğazını sıkmak, bağlamak, tekmelemek, kesici veya vurucu aletlerle yaralamak, kezzap veya kaynar suyla yakmak, vücudunda sigara söndürmek, ellerini ayaklarını ezmek, sakat bırakmak, işkence yapmak, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olarak bedensel zarar görmesine neden olmak gibi eylemlerdir.

Cinsel Şiddet; bireyin isteğine bakılmaksızın baskı ya da güç kullanarak cinsel aktiviteye zorlama, öpme, dokunma gibi fiziksel temas, cinsel içerikli sözel fantezilerin kullanılması durumlarıdır.

Ekonomik Şiddet; kişinin çalışmasına müsaade edilmemesi ya da zorla çalıştırılması, paranın ya da malın kötüye kullanılması ya da çalınmasıdır. Kadının parasını denetleme, kontrol etme, kadının çalışmadığı durumlarda evin iradesi için yetersiz para vermek, kredi kartına el koymak, kadını çalışmaya zorlama, mülkiyet hakkını kadının değil sadece kendi üzerine yapma, kadının eğitim almasına engel olma gibi eylemlerdir.

Şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini şu şekilde özetlemektedir:

– Değersiz hissetme, kendisine olan saygısını yitirme, korku

-Kendisine verdiği değerde ve öz yeterlilik değerlerinde azalma.

– Sorumluluk alma konusunda isteksizlik

– Duygusal ilişkileri yürütmede zorluk

– Sosyal ilişkilerde sorunlar yaşama

– Kişilik gelişimi ile ilgili sıkıntılar

– Yetersiz ve beceriksiz hissetme

– İntihar düşünceleri

– Strese dayalı fiziksel şikâyetler.

-Kendine bilerek fiziksel zarar verme ve yaralama eğiliminde artış.

– Değersiz olduğuna yönelik mesajları içselleştirmesi nedeniyle bedeniyle ilgili yanlış düşünceler.

Tüm bunlarla beraber:

  • Çeşitli ülkelerde yapılan incelemelerde kadın cinayetlerinde faillerin %40 – %70 oranında kocaları ya da sevgilileri olduğu görülmüştür (DSÖ, 2002)
  • Dünyada en az her 3 kadından 1’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır (BM, Kadının Statüsü Komisyonu, 2000).
  • Türkiye’de her beş kadından 2’si fiziksel şiddet görmektedir (KSGM, 2009).
  • Her 2 kadından 1’i duygusal şiddet yaşamaktadır (KSGM, 2009)
  • Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ü kocasından izin almadan çarşıya gidebilmektedir (Altınay A., Arat Y., 2007)
  • Her 10 gebe kadından 1’i fiziksel şiddet görmektedir (KSGM, 2009)

Kadına yönelik şiddet, en ağır insan hakları ihlallerinden biri olup yalnızca kadınların değil tüm toplumun sorunudur, evrenseldir.

Şiddet gören kadınların yaşadıklarından kendilerini sorumlu tutmadan her türlü yardım arayışında bulunmaları çok önemlidir. Şiddet kadınların yalnız olmadıklarını bilmeleri çok önemlidir.

Özel Nöron psikiyatri dal merkezi olarak deneyimli kadromuz ile şiddete uğrayan kadınlara her türlü psikolojik desteği vermek için hazır bulunmaktayız.

Uzman Klinik Psikolog Özge Yağmurlu