WISC-4 (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

Nöron Psikiyatri-WISC-RWISC-4 Nedir?

Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış zeka seviyesini (IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olan en yaygın uygulamadır.

 

WISC-4 Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

Wısc-4 testi sadece zihinsel düzey belirlemek için değil aynı zamanda;

  •   Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  •   Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
  •   Okula Uyum Sorunları
  •   Okul Başarısızlığı
  •   Sosyal Kaygılar

 

gibi problemlerde de çocuğun değerlendirilmesinde yardımcı olur.

 

  • WISC-4 yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.
  • WISC-4 sadece sertifika sahibi uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.