WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği)

Nöron Psikiyatri-WISC-RWISC-R Nedir?

Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış zeka seviyesini (IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olan en yaygın uygulamadır.

 

WISC-R Hangi alanlarda ve kimlere uygulanır?

Wısc-r testi sadece zihinsel düzey belirlemek için değil aynı zamanda;

  •   Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  •   Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
  •   Okula Uyum Sorunları
  •   Okul Başarısızlığı
  •   Sosyal Kaygılar

 

gibi problemlerde de çocuğun değerlendirilmesinde yardımcı olur.

 

  • WISC-R yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir.
  • WISC-R sadece sertifika sahibi uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.