Aile ve Çift Terapisi

Nöron Psikiyatri-Aile ve Çift TerapisiAile terapisi; bireydeki ruhsal bozuklukların aile ilişkileri içinde ele alınması ve ilişki dinamiklerinin anlaşılıp düzenlenmesiyle sürdürülen bir süreçtir.

Terapinin hedefi ailedeki bir bireyi değil, ailenin yapısını ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini geliştirmektir.  Bu nedenle tek kişinin yaşadığı soruna odaklanmak yerine, bunu ortaya çıkaran aile içi davranışlar incelenir. Bireyler birbirlerine nasıl yardımcı olabileceklerini, bir arada daha rahat bir yaşamı nasıl kurabileceklerini keşfederler. Her birey soruna kendi katkısını inceleyip, davranışını değiştirdiğinde, ailenin bütünü gelişmiş olur.

Aile terapisinde terapistin işlevleri; ailedeki problem kaynaklarının anlaşılmasına, bireylerin birbirlerine ifade edemediklerini edebilmelerine, karşılıklı ihtiyaçlarına anlayış ve saygı gösterebilmelerine, davranışlardaki olumlu değişime, işbirliği ve duygusal yakınlaşmanın oluşmasına yardımcı olmaktır.

 

AİLE TERAPİSİ VE ÇİFT TERAPİSİNDE ÇALIŞILAN BAŞLICA ALANLAR

B.1 Anne-Baba Tutumları

Anne babaların kendi psikolojik gelişimleri doğrultusunda çocuklarına sergiledikleri her türlü davranış şeklidir. Bu davranışlar anne babanın içinde büyüdükleri aile tarafından nasıl yetiştirilmiş olduğu, ne şekilde bir evliliğin içinde bulunduğu ve ihtiyaçlarının ne düzeyde farkında oluğuna göre değişir.

B.2 Çocuk ve Ergen Davranış Bozuklukları

Sekiz yaşından büyük çocuklarda başkalarının haklarına karşı saygısızlık ve tecavüz türünden tekrarlayıcı ve zararlı eylemlerle karakterize bir bozukluktur. Hırsızlık, yalan söyleme, evden ve okuldan kaçma, soygunculuk, yangın çıkarma, fiziksel olarak insanlara ve hayvanlara eziyet etme şeklinde ortaya çıkabilir. Hastalığın oluşumunda kalıtımsal faktörler rol oynar. Yani aile büyüklerinde antisosyal davranışlar bulunur.

B.3 Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları; erkek ve kadında uyarılma güçlüklerinden erken boşalmaya, sertleşme sorunundan ilişkiye girememe ve orgazm bozukluklarına kadar uzanıyor. Aslında bu sorunlar, iletişim kopukluğundan, bilgi ve deneyim eksikliğinden, kendini ifade edememekten ve küçük düşme kaygısından kaynaklanıyor. Unutmayın; atacağınız küçük adımlar, birlikteliğinize farklı bir bakışla yeniden renklendirebilir. Yaşadığınız, içinize attığınız sorunların, yerini keyifli bir cinsel yaşama bıraktığını göreceksiniz.

 

Cinsel işlev bozuklukları tedavisi uygulanabilecek durumlar

  • İsteksizlik
  • Güvensizlik
  • İlişkiye girememe (vaginismus)
  • Kendini ifade zorluğu
  • Yetersiz/yanlış bilgi
  • Sertleşme/erken boşalma
  • Orgazm sorunu
  • Şiddet

B.4 Boşanma Süreci

Her çiftin hayatında ciddi bir değişikliğe yol açması ve bu değişikliklerin zorluklara sebep olmasıyla birlikte, boşanma süreci uygun davranışlarla aileye zarar vermeden yürütülebilmektedir. Ailede çocuk olsa da olmasa da, bu sürecin sağlıklı geçirilmesi her bireyin geleceğini olumlu etkilemektedir.

B.5 Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı ailede tek bir bireyde varsa bile, en önemli şeylerden biri en yakınlarından alacağı destek olduğundan ailenin tamamı sürecin içinde yer almalıdır. Hem herkes kendi duygusal süreçleri için hem de yararlı davranışları belirlemek için bir arada bulunur.

B.6 İletişim Bozuklukları

B.7 Evlilik Öncesi Danışmanlık

B.8 Okul Uyumsuzluğu ve Başarısızlığı

B.9 Kültürel Uyum Sorunları

B.10 Yas ve Travma