Bütüncül (Entegratif-Eklektik) Psikoterapi

Nöron Psikiyatri-Bütüncül PsikoterapiTek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalınmadan, kişinin durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanabildiği terapi yöntemidir.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ışığında tek bir yöntemin kişiyi bütünü ile açıklamada yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Önemli olan kişinin kendisine, o anki mevcut durumu, ihtiyaçlarına en uygun yöntemi seçip hedefe yürümektir. Tek bir yöntem ile hedefe doğru yola çıkıldığında, mevcut koşul, durum ve yeterlilik göz önünde bulundurularak uygulanabilecek en kısa sürede hedefe ulaşma amacı taşır. Bu nedenle yaygın şekilde kullanılmaktadır.