Psikodinamik Yaklaşım

Nöron Psikiyatri-Psikodinamik YaklaşımGenel bakış açısı geçmişte yaşadığımız kalıpları bilinç dışı düzeyinde tekrar ettiğimizdir. Bazen farkında olarak, bazen ise farkında olmadan … Temeli geçmiş yaşantı ve deneyimlerimizde saklı olan, çocukluk yaşantımıza uzanan duygu ve düşünceleri tekrar etmenin sonuçları zorlayıcı hatta yıkıcı olabilmektedir.

Terapide amaç, mevcut durum ya da sorunun nedenlerini, duygu ve düşünceleri, bunlara neden olan altta yatan bilinç düzeyinde bulunmayan sebepleri anlamak, keşfetmek; bilinçdışında işleyen süreçleri bilinçli hale getirerek anlamlarını ortaya koymaktır. Buna bağlı olarak, duygu ve düşünceleri, ihtiyaçları tanımak, altta yatan işlevsiz ya da bozucu durum ya da süreçler üzerinde çalışarak davranış boyutunda da değişiklik sağlayarak mevcut sorun ya da sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.