Şema Terapi

Nöron Psikiyatri-Şema TerapiŞema terapi Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş olan bir terapi modelidir.Bu tedavi modeli erken dönem yaşantıların, yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfedilmesine ve değişimine odaklanmaktadır.

Her birey erken yaşantılama döneminde güvende hissettiği, bakım alabildiği, ihtiyaçlarının karşılandığı, istikrarlı ve öngörülebilir, olduğu hali ile kabul edildiği, özerk olabildiği, rekabet edebildiği kimliğini  özgürce yaşayıp, ortaya koyabildiği, ihtiyaçlarını ve duygularımızı özgürce ifade edebildiği, spontan olabildiği, eğlenebildiği ve öz-denetimi öğretecek gerçekçi sınırlara sahip bir dünyada yaşamaya ihtiyaç duyar. Herkese göre bu ihtiyaçların şiddeti değişse de ortak olan ihtiyaçlardır. Bu temel ihtiyaçlarımız ciddi ölçüde sağlanmadığı ya da gerçekleştirilmediği zaman olumsuz erken dönem deneyimeri ile de desteklenerek gelişen, oluşan ve yaşam boyu devam eden  özyıkıcı kalıplar ve düşücelere şema denir. Çocuğun çevresinin istikrar, anlayış, şefkat ya da sevgi gibi bazı önemli  ihtiyaçlardan yoksun olması, bunları karşılayamaması, travmalar, ebeveynleri model alma, çocuğun mizacı ve içinde bulunduğu kültürel çevre şema gelişimini hızlandıran faktörlerdir.

Terapilerde, kişinin sahip olduğu, hayatını olumsuz yönde etkileyen şemalar bulunarak, farkındalık yaratılarak, ihtiyaçlar keşfedilerek üzerinde çalışılır ve kişinin bugününü olumsuz etkileyen uyumsuz şema, kalıpların yeniden olumluya işlenerek mevcut sıkıntısının giderilmesi hedeflenir.