TMS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS) psikiyatrik hastalıklarda uygulanan ilaçsız ve yan etkisiz tedavi yöntemidir. 

TMS günümüzde daha popüler olmakla birlikte 1985 yılından itibaren kullanılan ve 2008 yılında FDA’dan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesiklinik onay alan bir tedavi yöntemidirUygulama ile ilgili klinik araştırmaların giderek yoğunlaştığı bir tedavi türüdür.  2020 mart ayında TMS ile ilgili 11949 yayınlanmış bilimsel makale bulunmaktadır. 

 

TMS nöronlara beyin hücresi) müdahale etmeyi amaçlarNörolojik ve psikiyatrik problemlerçok defa beynin çeşitli bölgelerinde artmış veya azalmış etkinliğe yol açarlar. Beynin yeterli çalışmayan doğal süreçlerini harekete geçirerek etki etmektedir. 

Bu teknikte kafa üstüne bir bobin yerleştirilir. Bobine elektrik akımı verilerek manyetik alan yaratılırTMS’de oluşturulan manyetik alankafatasına ve saçlı deriye ağrısız ve güvenli bir biçimde etki eder ve spesifik nöronlarda (beyin hücreleribir akım oluştururBu şekilde nöronlar da hastalık semptomlarının oluşmasına neden olan elektriksel faaliyet  değiştirilmeye çalışılırTMS sayesinde beynin bazı bölgelerindeki etkinliği seçici olarak modüle etmek veya değiştirmek mümkündür. Bu yöntemde beyne doğrudan elektrik akımı verilmez. Oluşan manyetik alan nöronların elektriksel işleyişine etki eder. 

 • Depresyon 
 • Bipolar Bozukluk 
 • Anksiyete 
 • Panik Atak 
 • Sosyal Fobi 
 • Gebelik ve lohusalık dönemi gibi ilaç kullanımının kısıtlı olduğu dönemler 
 • Post Travmatik Stres Bozukluğu 
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk 
 • Nöropatik ağrı veFibromiyalji 
 • Parkinson hastalığı 
 • Alzheimer 
 • Unutkanlık 
 • İnme sonrası rehabilitasyon 
 • Migren (baş ağrısı) 
 • Fibromiyalji  
 • Şizofreninin negatif semptomları 
 • Şizofrenide İşitsel varsanılar 
 • Kulak çınlaması (tinnitus) 
 • Yeme Bozuklukları – Bulimia- Obesite 
 • Sigara bırakma pogramı 
 • Bağımlılık (Kokain bağımlılığında) 

 

 • Oldukça etkili klinik araştırma sonuçlarına dayalı olarak, TMS tedavisinin başarı oranıilaçla tedaviden belirgin olarak daha yüksek ve EKT tedavisinden kısmen daha azdır. 
 • Günümüzde psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan etkili ve güvenli tedavi seçeneklerinden birisidir. 
 • Hamilelik ve emzirme dönemlerinde güvenle kullanılabilir. 
 • Az veya sıfır yan etkisi vardır. 
 • En şiddetli yan etki hafif bir baş ağrısıdır. 
 • Iyileşme çok erken başlar (tipik olarak ilk 1 hafta içerisinde). 
 • Vücuda doğrudan müdahale edilmezYani invaziv bir girişim gerektirmezAnestezi gerektirmez. 
 • Hastalığa spesifik nöron devrelerine etki eder. 
 • Tedavi süresi çok kısadırSadece 2 ila 4 haftalık tedavi gerektirir. 
 • Tedaviye dirençli kişilerde terapötik ilişkinin geliştirilmesinde fayda sağlar. 
 • TMSuygulaması için hastaların kullanmakta oldukları ilaçları bırakmasına veya azaltmalarına gerek yoktur. 
 • Tedaviyi her hastanın ihtiyacına göre düzenlemek mümkündür. 
 • Tedavi protokolleri her hastanın spesifik tanısına gore ayarlanır ve en etkili tedavi seyrine olanak verir. 
 • Tedavide seans sayısısüresihangi bölgeye uygulanacağı ve uygulama sırasında uyarım şiddeti her hasta için özel olarak doktor tarafından belirlenir 
 • Uyarı sayısıuyarı gücü ve süresi ve uyarı aralığının uzunluğu gibiuyarım parametreleri bütünüyle  hastaya ve hastalığa özel olarak değişebilir 
 • Doğrudan spesifik beyin hücreleri hedeflenirken parametreleri değiştirebilme özelliği, TMS’nin oldukça değerli olmasının nedenlerinden birisidir. 

Tedaviye başlandıktan sonar 1-2 hafta içerisinde iyileşme görülür. 

Hastaların çoğu tedavinin ikinci haftasında terapötik faydayı fark etme eğilimindedir. 

 

Psikiyatristiniz sizerahatsızlığınız nedeni ile uyguladığı ilaç ve psikoterapi tedavisi yanında ya da direct olarak TMS tedavisi önerdiğindeTMS uygulamasına başlanır. 

TMS uygulamaları sırasında ağrı ortaya çıkmadığından anestezi uygulamaya veya hastayı uyutmaya gerek olmaz. 

Uygulama öncesi kullanılan ilaçların kesilmesi veya doz azaltılması gerekmez. 

Tedavi seansları yaklaşık yarım saat sürerbu sırada hasta uyanık ve konforlu bir durumda tutulur. 

Uygulama bir ilaç gerektirmediğinden hasta tedavi bitiminde hemen günlük hayatına dönebilir. Herhangi bir unutkanlık veya hafızada bozulma gözlenmez. 

Kafanın üstüne elektromanyetik bir bobin yerleştirir. 

Bobin muayeneyi yapan doktorun belirlediğihastalığa etki eden beyin  bölgesine yakın olacak şekilde konumlandırılır.Bobin sürekli manyetik dalgalar yayar ve beyninizin hastalığınıza neden olan bölgesindeki nöronları uyarır. 

Bazı hastalılarda nöronların uyarılmasıbazılarında isenöronkümelerinin susturulması gerekebilir. 

Tedavi için uygun bulunan hastalar 2 ila 6 haftalık bir süre içinde toplam 20 ila 30 seans arasında uygulamaya girerlerGenel yaklaşım minimum 15 seans uygulanmasıdır. 15 seans uygulamanın ardındanpsikiyatristhastayı değerlendirip hastalığın şiddetindeki azalmaya göre tedaviyi sonlandırabilir veya bir kür daha uygulama yapılmasını isteyebilir. 

TMS uygulaması ile oluşan hiçbir yan etki kalıcı değildir.Uyarım bittikten kısa süre sonra yan etkiler kaybolmaya başlar ve zaman içinde içinde kaybolur. 

Baş ağrısı 

Uygulama yapılan alın bölgesinde huzursuzluk hissetme 

Yüzde karıncalanma veya seğirme hissi 

Denge kaybı veya bayılma hissi 

Nadir Görülen Yan Etkiler Nelerdir? 

Nöbet ( 2008 yılından sonar bildirilen vaka yok) 

Mani, özelliklebipolar bozuklukhastalarında 

Uyarım esnasında kulak koruyucusu yoksa işitme kaybı